Contact phone number:

Contact email:

45 places in "Khu Thương Mại Tài Chính Quốc Tế (Khu C - The International Financial & Commercial District)"

 1. FILTER BY:
 2. SORT BY: Rating / Latest
 • Công Ty TNHH Lê Ban

  B9, C4-1, Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
  098 723 41 11
 • Ravolution Music Festival

  15 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
  0168 568 2730
 • Royal Tower Golden King

  15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7., Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  091 444 10 09
 • BIDV

  15 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • MerPerle Crystal Palace Hotel

  Lot C17-1-2, Nguyen Luong Bang St, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
  090 746 39 99
 • Fresh From Farm

  Tân Phú, District 7, Ho Chi Minh, Vietnam
  098 227 77 39
 • Long Béo Băm Sáu Phố Phường

  Tân Phú, District 7, Ho Chi Minh, Vietnam
  028 5416 1990
 • Star Hill Classical

  M Apartment, 10 Đường C - Bắc, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
  094 818 80 69
 • Sasa Ballet Star Hill Studio

  9 Tân Phú Quận 7 Quận 7 Hồ Chí Minh, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
  0122 722 5538
 • Clb Sân Bóng Đá Huynh Đệ

  7 Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
  090 294 89 29
 • District Committee 7 UBND quận 7

  Số 07, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
  028 3785 1032
 • Phòng Lao Động Thương Binh – Xã Hội Quận 7

  7, Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
  08 3785 0269
 • Quận Ủy Quận 7

  7 Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • CSGT quận 7

  Tân Phú, District 7, Ho Chi Minh, Vietnam
 • Công An Quận 7

  2 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
  028 3785 1410
1 2 3